Priser

Give me five

Analys av nuläge med åtgärdsförslag

 5000 kr

High five

Genomföra åtgärder, timpris

750 kr

Help! I need somebody

Rekrytering / tillfällig ledare, timpris

750 kr

Money, money, money

Intäktsanalys, Revenue Management

7 500 -   

20 000 kr


I have a dream

Strategiskt omtag/Nystartspaket

15 000 -  

50 000 kr

Mitt liv som kund

Interaktiv en timmes föreläsning om Service & Värdskap

2 000 kr

Moms samt eventuella reskostnader/restidsersättning tillkommer