Ökad glädje och lönsamhet

Här är tjänsterna som leder dit

Give me five

Nulägesanalys Ge mig fem timmar att finna de 5 företeelser som i dagsläget tar energi eller inte känns i den nivå som du önskar.  

High Five

Åtgärder Utifrån Give me five kommer behov av e någon/några åtgärder som kräver extra hjälp. När vi är klara blir det såklart en känsla som resulterar i en High Five! 

Help! I need somebody

Rekrytering Ofta behöver man någon igår! Låt mig ta hand om hela eller delar av din rekrytering. 

Tillfällig ledare/resurs 

Eller så kanske du vill ha en Vikarierande Hotelldirektör/resurs?

Money, money, money

Intäktsanalys Revenue Management Genomgång av nuvarande prissättning och strategi. Genomgång kanaler och system. Utvärdering och förslag på upplägg för ökade intäkter. Åtgärder för ökat personalengagemang.

I have a dream!

Strategiskt omtag/Nystartspaket: 

Förverkliga din dröm! Vision, Affärsidé, Mål, Strategi, Marknadsplan, Budget